WordPress Start - 2020
Санаты: Студент
Деңгей: I
Пән: Ақпараттық жүйелер
Сынақ сұрақтары: на русском языке
Взнос: 36000 KZT - әр қатысушыға
= 36000 KZT
Қатысу

Бұл курс авторлық оқу құралы бойынша Зияткерлік технологиялар институтының білім беру орталығында өткізіледі

Осы оқу курсының нәтижесінде студенттер WordPress мазмұнын басқару жүйесі негізінде интернет-ресурстарды өз бетінше құра алады.
Интуитивті интерфейсінің арқасында WordPress-ті қолдану бағдарламалау тілдерін білуді қажет етпейді, бұл бастаушы бағдарламашының қызығушылықтарын дамытуға ықпал етеді.
Оқулықта сайт құрудың басынан аяғына дейін теориялық және практикалық мәселелері жеткілікті егжей-тегжейлі ашылған. Студенттер домендік атауды тіркеу, хостингті таңдау және сатып алу, сайт мазмұнын басқару жүйесін орнату және конфигурациялау, дизайн таңдау, плагиндер орнату, жаңа материалдар жариялау және Интернет-ресурстың мазмұнын басқару.

МАЗМҰНЫ
1-тарау. WORDPRESS-ке кіріспе

 • Мазмұнды басқару жүйесі
 • Ашық ақпарат көзі
 • PHP бағдарламалау тілі
 • MySQL
 • WordPress дегеніміз не?
 • Мүмкіндіктер
 • WordPress-пен жасалған веб-сайттар

2-тарау. ДОМЕН АТАУЫН ЖӘНЕ ХОСТТЫ ТАҢДАУ

 • Домен дегеніміз не?

3-тарау. ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОНФИГУРАЦИЯЛАУ

 • Орнатуға дайындық
 • Әйгілі 5 минуттық қондырғы
 • Орнату егжей-тегжейлі
 • 1-қадам: Жүктеу және орауыштан шығару
 • 2-қадам: Деректер базасын және пайдаланушыны құру
 • Плескпен жұмыс
 • PhpMyAdmin-мен жұмыс істеу
 • MySQL клиентімен жұмыс
 • 3-қадам: wp-config.php файлын орнату
 • 4-қадам: файлдарды орналастыру
 • 5-қадам: орнатуды бастаңыз
 • Орнату кезінде жиі кездесетін ақаулар

4-тарау. Материалдарды дайындау және жариялау
5-тарау. МАЗМҰНДЫ БАСҚАРУ
6-тарау. САЙТТЫҢ ДИЗАЙНЫ
7-тарау. WORDPRESS ПЛАГИНДЕРІМЕН ЖҰМЫС

Зияткерлік технологияларды білім беру үдерісінде қолдану әдістері


2010 жылдың наурыз айында Қазақстан Республикасы қол қойған Болон декларациясының қағидаларын білім беру үдерісінде қолдану жолдарын түсіндіру мақсатында Зияткерлік технологиялар институты (ары қарай — Институт) ECTS типі бойынша кредиттердің есептелу тәртібінің ұсынады. Кредиттік оқыту технологиясы білім алушы мен оқытушының оқу жұмысы көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы, білім алушының пәндерді таңдауы және реттілікпен оқуын өз бетінше жоспарлауы негізінде жүзеге асырылады.

Курс тақырыптары заманауи зияткерлік технологияларды білім беруде қолдануға бағытталған. Барлық курс дәрістері Институтының қашықтықтан білім беретін порталдарын сабақ жүргізу барысында қолданудың әдіс-тәсілдеріне авторлық «TIRKEU» ақпараттық жүйесінің базасын қолдану арқылы үйретеді.

Еуропалық трансферт және кредиттік жинақтау жүйесі (European Credit Transfer System) білім беру траекториясы, оқу орны және оқыту елі ауысқан жағдайда білім алушылардың игерген оқу пәндерін салыстыру және қайта сынақтан өткізуде пайдаланылатын білім беру бағдарламалары сынақ бірліктерін белгілеу әдісі арқылы жүргізіледі. Кредиттік оқыту технологиясы білім алушы мен оқытушының оқу жұмысы көлемінің өлшем бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы, білім алушының пәндерді таңдауы және реттілікпен оқуын дербес жоспарлауы негізінде жүргізіледі. Оқу жетістіктерін бағалау халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік жүйедегі сандық эквивалентіне сәйкес келетін және білім алушылардың рейтінгін белгілеуге мүмкіндік беретін ұпай түріндегі оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау жүйесі арқылы жүргізіледі. Жетілдіру курсы төңірегінде 1 кредит 12 академиялық сағатқа тең. Оны ішіне халықаралық семинарға, республикалық конкурсқа, конференция мен олимпиадаға қатысу кіреді. Сонымен қатар, курс тақырыбы бойынша берілген видео дәрістерді тыңдауы тиіс. Қатысушының өз еркімен жоспарлауына қол жеткізу мақсатында барлық видео дәрістер курс жарияланған парақта ашық берілген. Курс соңында тапсырылатын қорытындылық сынақта жеке кабинеті арқылы өздігімен тапсырылады. Институттың жүйесінде «A» дан «D» дейінгі және I мен IV ұпайлық деңгей аралығымен есептелетін бағалау қолданылады. Бұл бағалау тәртібінің барлығы кредитке теңестіріліп, («F») кредит бермейтін бағасыда қолданылады.


Жетілдіру курсы сертификаты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 30 мамырдағы  № 343 бұйрығы қосымшасына сәйкес келеді.

Жетілдіру курсы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен берілген тіркеу № 381-Е 21.02.2015 жылғы куәлігінің негізінде «TIRKEU» ақпараттық жүйесінің қашықтық білім беру базасы арқылы жүргізіледі.

Бұл шараға қатысуға 0 тапсырыс берілді.