Қайсысы үшбұрыш ?
Қайсысы тікбұрыш ?
Қайсысы шаршы ?
Қайсысы дөңгелек ?
Қайсысы алтыбұрыш ?
Қайсысы сегізбұрыш ?
Қайсысы бесбұрыш ?